begroting 2019

Breda in cijfers

Breda in cijfers

Uitgangspunten voor de begroting 2019

Inwoners

Woonruimten

Aantal inwoners

184.602

Aantal woonruimten

84.063

Uitkeringsgerechtigden

Gemiddeld aantal

5.018

Financiële informatie

Financiële informatie per inwoner

(Bedragen x € 1.000)

(Bedragen per inwoner € 1)

Totaal lasten

€ 642.863

€ 3.482

Totaal reserves (per 1 januari)

€ 139.759

€ 757

Totaal voorzieningen (per 1 januari)

€ 32.790

€ 178

Schuld (per 1 januari)

€ 518.270

€ 2.807