begroting 2019

Kapitaalgoederen

Kapitaalgoederen

Inleiding

Een kapitaalgoed is een goed dat bestemd is voor het kunnen laten functioneren van bijvoorbeeld een onderneming of een gemeenschap. Het vormt als het ware de infrastructuur waarop en waarin een gemeenschap functioneert en zich beweegt. Kapitaalgoederen zijn investeringen in voorzieningen met een langdurig economisch of maatschappelijk nut.

Kapitaalgoederen van de openbare ruimte
Een kapitaalgoed is een fysiek goed. Samen vormen de kapitaalgoederen de ruggengraat van de openbare ruimte. De totale openbare ruimte bestaat uit veel meer onderdelen dan de kapitaalgoederen. Ieder voor zich vertegenwoordigen de kapitaalgoederen een groot maatschappelijk nut en hebben een hoge financiële (vervangings) waarde.

Deze paragraaf beschrijft het onderhoudsniveau en daarmee het kwaliteitsniveau van de kapitaalinvesteringen in de gemeente Breda. Binnen de gemeente is deze onderverdeeld in de volgende categorieën:

  • Beheer en onderhoud van de openbare ruimte;
  • Beheer en onderhoud riolering;
  • Beheer en onderhoud accommodaties;
  • Beheer en onderhoud voertuigen.