begroting 2019

Lokale lastendruk

Lokale lastendruk

Algemeen

Deze paragraaf gaat over het beleid en de tarieven van de lokale lastendruk: OZB, afvalstoffenheffing en rioolheffing. Ook geeft dit hoofdstuk inzicht in de gemeentelijke tarieven die geen deel uitmaken van deze lokale lastendruk.