begroting 2019

Overzicht geraamde investeringen

Overzicht geraamde investeringen

(bedragen x € 1.000)

Investeringen in dit programma

Lopend krediet in

Nog te voteren in

Totaal beschikbaar in

Geraamde uitgaven

Geraamde uitgaven

Geraamde uitgaven

Geraamde uitgaven

1-1-2019

2019

2019

2019

2020

2021

2022

Vitaal en sociaal Breda

Totaal

-

-

-

-

-

-

-

Ondernemend Breda

Via Breda / Stationskwartier

1.424

1.424

1.424

Via Breda / 3 Hoefijzers

200

200

200

FSO Gasthuisvelden

3.750

3.750

3.750

FSO Havenkwartier

1.300

1.300

1.300

Cultuurcluster Klavers Jansen / Electron

750

750

750

Subtotaal

1.624

5.800

7.424

7.424

-

-

-

Duurzaam wonen in Breda

Mobiliteit (infrastructuur)

3.860

2.760

6.620

6.200

420

Groen en Water

411

411

411

Parkeerregulering Zuid-Oost flank

500

500

500

Stedelijke Planning

1.000

1.000

1.000

Subtotaal

3.860

4.671

8.531

8.111

420

-

-

Basisvoorzieningen in Breda

Verduurzaming OV

6.420

6.420

2.140

2.140

2.140

Topsporthal

6.150

6.150

6.150

Verduurzaming Gemeentelijk Vastgoed

1.254

1.254

1.254

Pleinenplan

1.500

1.500

1.500

SV Openbare ruimte

888

888

888

Riolering

13.000

13.000

13.000

Subtotaal

6.420

22.792

29.212

24.932

2.140

2.140

-

Organisatie en Financiën van Breda

Bedrijfsvoering

4.169

4.169

4.169

Subtotaal

-

4.169

4.169

4.169

-

-

-

Totaal investeringen

11.904

37.432

49.336

44.636

2.560

2.140

-