begroting 2019

Grondbeleid

Inleiding

Deze paragraaf beschrijft de visie op het gemeentelijk grondbeleid en de uitvoering daarvan. Daarnaast geeft deze een weergave van de te verwachten financiële resultaten en risico’s van de gemeentelijke grondexploitaties.