begroting 2019

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Inleiding

Het weerstandsvermogen geeft aan hoe de gemeente financiële tegenvallers kan opvangen, zonder gevaar voor het beleid. Het weerstandsvermogen wordt als volgt berekend:
Vrij besteedbaar bedrag (middelen)
af: bedrag nodig om risico’s af te dekken (risicoprofiel)
Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen is het vrij besteedbaar bedrag min het risicoprofiel. Het risicoprofiel is het bedrag van de mogelijke schades (risico’s). De beschikbare middelen om de risico’s op te vangen, noemen we weerstandscapaciteit. Als er meer geld beschikbaar is dan de berekende risico’s, is het weerstandsvermogen positief. Dat is de gewenste situatie, om schades (risico’s) op te vangen.
Twee keer per jaar, bij de jaarrekening en de begroting, presenteren we de stand van het weerstandsvermogen. Eerst gaan we in op het actuele weerstandsvermogen. Daarna zetten we het beleid uiteen, het risicoprofiel en de weerstandscapaciteit.