begroting 2019

Uitwerking meerjareninvesteringsplan 2019-2022

Uitwerking meerjareninvesteringsplan 2019-2022

(bedragen x € 1.000)

2019

2020

2021

2022

Beheer Publieke Ruimte (OIV)

Pleinenplan

1.500

Fonds Stedelijke Ontwikkeling

Cultuurcluster Klavers Jansen/Electron

750

750

750

750

FSO 150 KV ondergronds

250

1.500

1.500

FSO Achter Langse Stallen

250

250

250

FSO Gasthuysvelden voorbereiding/aansturing

500

500

500

500

FSO Gasthuysvelden: 3e fase Mark

3.250

3.250

3.500

3.500

FSO Havenkwartier

800

800

800

FSO Havenkwartier/voorbereiding

500

500

500

500

FSO Markoevers

1.480

FSO Overige nieuwe projecten

750

750

750

750

FSO Tuinen van Genta

750

Herontwikkeling vertreklocaties

1.500

Park Seelig Zuid

3.000

Mobiliteit (OIV)

Kruispunt Konijnenberg

500

Voorbereidingskosten noordelijke rondweg

1.000

Openbare ruimte beheer publieke ruimte (OIV)

SV openbare ruimte herinrichtingen

700

700

700

700

SV openbare ruimte klimaatadaptatie

188

188

188

188

Openbare ruimte groen en water (OIV)

Ecologische zone Beneden Mark

205

205

205

205

Instandhouding biodiversiteit

81

81

81

81

Realisatie Ecologische verbindingszone's

125

125

125

125

Openbare ruimte mobiliteit (OIV)

Schaalsprong fiets

2.000

2.000

2.000

Schaalsprong OV

200

200

200

200

Stedelijk hoofdwegennet (motie actieplan rondwegen

SV instandh. bestaand netwerk

2.060

3.700

2.500

3.250

Openbare ruimte strategie & stedelijke plan (OIV)

SV projecten: Gasthuispoort: 1e fase oostflank

Sport sporthallen (OIV)

Topsporthal (OIV)

3.000

4.000

Vastgoedbeheer (OIV)

Verduurzaming vastgoed

250

300

Centrale Algemene Middelen

Reservering kapitaallasten nog in te vullen

672

Totaal Onrendabel investeringsvolume

15.608

19.798

14.548

21.400

Bedrijfsmiddelen overig (afdelingsbudget)

Bedrijfsmiddelen Beheer automatiserin

100

100

100

100

Bedrijfsmiddelen dienstverlening

450

Digitalisering archieven

50

50

Vervanging AS400

80

Bedrijfsmiddelen vervoermiddelen (afdelingsbudget)

Gemeentelijk Wagenpark

750

750

750

750

Interne doorbelasting automatisering/ IV

Datamanagenent

750

Devices

344

1.439

320

344

Vervanging actieve netwerkcomponenten

600

Vervanging basiswerkplek

500

500

Atea

ATEA Bedrijfsmiddelen

Totaal Afdelingsbudget

3.024

3.439

1.170

1.194

Afvalservice algemeen (Tarief)

200

200

200

200

Afvalservice voertuigen (tarief)

945

945

945

945

Parkeren openbare weg (tarief)

500

Riolering grote aanpassingen (tarief)

13.000

13.800

14.600

14.600

Sport sporthallen (OIV)

3.150

3.150

Vastgoedbeheer (OIV)

2.460

700

330

Totaal Tarieven

20.255

18.795

16.075

15.745

Totaal

38.887

42.032

31.793

38.339